Deze bestelling wordt GRATIS verzonden
Geen extra verzendkosten voor deze bestelling
Bestel nog voor voor GRATIS verzending

Algemene voorwaarden van de Star Wars wedstrijd


ARTICLE 1

De wedstrijd is georganiseerd door Vente-Exclusive.com, gevestigd te 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan 65. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Star Wars wedstrijd. De toegewezen prijzen in het kader van deze wedstrijd zijn 15 toegangspassen (=max. 2 volwassenen + 2 kinderen) voor de Star Wars Identities Expo, met een maximum van één toegangspas per winnaar.

ARTICLE 2

De deelname aan de wedstrijd is gratis en niet gebonden aan een aankoopverplichting. De deelname aan de wedstrijd houdt een aanvaarding van dit reglement in, en zo ook eventuele latere wijzigingen die nodig geacht worden door de organisatie. In de mate van het mogelijke worden deelnemers ingelicht over dergelijke wijzigingen.

ARTICLE 3

Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer de vragen beantwoordt die zich op de landingspagina bevinden.

ARTICLE 4

Slechts deelname op de hierboven omschreven manier wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en het toewijzen van de prijzen. De deelname aan deze wedstrijd kan enkel via de website van Vente-Exclusive.com. Geen enkel antwoord, zelfs geen correct, dat via de post of welke andere manier wordt gecommuniceerd wordt in beschouwing genomen. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden en elke mogelijke beslissing van Vente-Exclusive.com aangaande de winactie.

ARTICLE 5

Deelname aan de wedstrijd wordt beperkt tot één deelname per persoon. Op elk moment moeten deelnemers in staat zijn een bewijs te leveren van hun identiteit en hun leeftijd, zodanig dat de organisator eventuele misbruiken kan controleren en sanctioneren.

ARTICLE 6

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd.

ARTICLE 7

De looptijd van de wedstrijd is één dag, van 4 mei 2018, 06h00 tot en met 4 mei 2018, 23h59. Aanmeldingen die buiten de looptijd van de winactie plaatsvinden, nemen niet deel aan de wedstrijd en kunnen geen aanspraak maken op de prijs, wat de reden van vertraging ook zou zijn.

ARTICLE 8

Om te mogen deelnemen, moet de deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België. Winnaars die niet woonachtig zijn in België en die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben, zullen uitgesloten worden bij het uitreiken van de prijs.

ARTICLE 9

De trekking van de winnaars geschiedt op basis van een correct antwoord op de wedstrijdvraag en een correct of bij benadering correct (indien geen correct antwoord ingediend werd) antwoord op de schiftingsvraag. De beslissing van de organisator betreffende de winnaars is onherroepelijk en definitief.

ARTICLE 10

Winnaars worden binnen 14 dagen na sluiten van de winactie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres van het Vente-Exclusive.com account waarmee het lid heeft deelgenomen.

ARTICLE 11

De gewonnen prijs wordt, na contact met de winnaar, opgestuurd via het emailadres van de winnaars.

ARTICLE 12

Prijzen en/of shopping tegoed zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere goederen. Winnaars van eenzelfde familie, wonend op eenzelfde adres, zullen 1 prijs ontvangen.

ARTICLE 13

Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd met de deelnemers. De uitslagen worden uitsluitend met de winnaars gecommuniceerd.

ARTICLE 14

Medewerkers van Vente-Exclusive.com zijn uitgesloten van deelname.

ARTICLE 15

Medewerkers van Vente-Exclusive.com zijn uitgesloten van deelname.

ARTICLE 16

De persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd worden verkregen, worden door Vente-Exclusive.com niet verstrekt of verkocht aan derden, met uitzondering van voornaam, familienaam en emailadres. Deze laatste gegevens worden enkel gedeeld met het doel de toegangspas aan de winnaar te bezorgen. Elke deelnemer heeft het recht tot toegang en wijziging van zijn persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat het om contact op te nemen met onze Klantenservice via de website of per e-mail: srrqonpx@Iragr-Rkpyhfvir.pbz.

ARTICLE 17

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Vente-Exclusive.com.

ARTICLE 18

In geen enkel geval kan de organisator verantwoordelijk geacht worden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die mogelijk zouden plaatsvinden na de deelname aan deze wedstrijd of de toekenning van de prijzen. De registratie van deelnemers wordt op basis van een informatica proces genomen, de deelnemers zijn dan ook bewust en accepteren dat de organisator niet verantwoordelijk kan zijn voor eventuele fouten in het netwerk, verlies, latere of onvoldoende technieken veroorzaakt door het internet of door technische prestaties die tussenkomen in de overdracht van de formulieren en de accommodatie van de website.

ARTICLE 19

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Klantenservice van Vente-Exclusive.com per e-mail: srrqonpx@Iragr-Rkpyhfvir.pbz. Wij streven ernaar binnen 7 werkdagen na ontvangst telefonisch of via e-mail een reactie te geven.

Je Gold+ voordeel
vervalt binnenkort ...

Ik blijf Gold+

Je Gold+ voordeel
is vervallen ...

Ik blijf Gold+